Produktai

Turite klausimų? Susisiekite su mumis: +370 5 270 0882 | info@statybiniaipolimerai.lt

Poliolefino makroplaušas „CONECTO FIBER 38“

DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | „CONECTO FIBER 38“ yra UAB „Statybiniai polimerai“ prekės ženklas, skirtas betono armavimui aukštos kokybės poliolefino makroplaušu.

„CONECTO FIBER 38“ plaušas yra tinkamas naudoti tiek konstrukciniam, tiek struktūriniam armavimui, kadangi dėl savo unikalių charakteristikų ir savybių ne tik užtikrina optimizuotą trimatį betono armavimą, bet ir pagerina betono techninius parametrus.

Pagrindiniai plaušo privalumai

Naudojimas

„CONECTO FIBER 38“ plaušas dažniausiai naudojamas surenkamiems betoniniams ir gelžbetoniniams elementams, grindims (pramoninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties), šaltų patalpų grindims bei kitiems labai ploniems betoniniams ir gelžbetoniniams elementams, pasižyminčiais dideliu paviršiaus ir storio santykiu.

Remiantis Eurokodu 2 ir pagrindinėmis plaušu armuoto betono gairėmis, galima pagrįsti pakankamą konstrukcijų ar konstrukcinių elementų (plokščių, pamatų, sienų ir kt.) struktūrinį stiprumą ir iš dalies arba visiškai pašalinti jų armavimą armatūros strypais/tinklais ir/arba metaliniu plaušu.

Dozavimas

„CONECTO FIBER 38“ plaušą galima dozuoti nuo 2 iki 12 kg 1 m³ betono mišinio. Įprastai, siekiant dalinai ar visiškai pakeisti konstrukcinį ir/arba struktūrinį armavimą, rekomenduojamas plaušo dozavimo kiekis yra nuo 2 iki 7,5 kg 1 m³ betono mišinio. Plaušo kiekis priklauso nuo konstrukcinio elemento, jo paskirties ir jį veikiančių įvairių veiksnių (aplinkos sąlygų, apkrovų ir kt.) bei yra nustatomas individualiai, atlikus projektinius - konstrukcinius skaičiavimus.

Minimalūs reikalavimai plaušu armuotam betonui

Svarbios rekomendacijos

Būtina laikytis standartinių betono naudojimo kartu ir liejimo/klojimo principų bei įprastų betono kietinimui taikomų procedūrų.

Fizinės savybės

Poveikis betono mišinio konsistencijai naudojant 5 kg „CONECTO FIBER 38“ plaušo 1 m³ betono mišinio paruošti:

Poveikis betono liekamajam stiprumui naudojant 5 kg „CONECTO FIBER 38“ plaušo 1 m³ betono mišinio paruošti:

Įmaišymo ypatumai

Įmaišius „CONECTO FIBER 38“ plaušą kartu su visomis sudedamosiomis betono mišinio dalimis betono gamybos mazge, įprastai nereikia padidinti maišymo trukmės betono mišiniams paruošti. Specifinių gaminių specialiems mišiniams paruošti gali reikėti papildomai padidinti maišymo trukmę.

„CONECTO FIBER 38“ plaušas be problemų gali būti sumaišomas su bet kuriomis žinomomis betono cheminėmis įmaišomis, mineraliniais priedais betonui ir kt. priemaišomis.

Įspėjimas: naudojant didesnes „CONECTO FIBER 38“ plaušo dozes (3,5 kg/m³ ir daugiau) gali padidėti betono mišinio standumas! Esant poreikiui optimizuokite pageidaujamą betono mišinio slankumą/sklidumą naudodami tik plastifikuojančias chemines įmaišas – plastiklius ir/arba superplastiklius, o ne papildomą vandens kiekį!

Prieš išpildami betono mišinį iš betonmaišės būtinai bent 2 minutes permaišykite mišinį maišyklėje su aukščiausiomis apsukomis.

Pakuotė

Pastaba: plaušas supakuotas po 1,0 kg vandenyje tirpstančiuose popieriniuose maišuose.

Garantija

„CONECTO FIBER 38“ plaušas atitinka „Sistemą Nr. 1“ pagal standartą EN 14889-2. Tokiu būdu yra užtikrinama nuolatinė aukšta plaušo kokybė.

Ši informacija ir bet kokios techninės ar kitokios rekomendacijos pateikiamos sąžiningai ir laikomos teisingomis jų parengimo dieną. Šios informacijos ir rekomendacijų gavėjai turi patys nuspręsti, ar ji jiems yra tinkama. UAB „Statybiniai polimerai“ jokiu būdu neprisiima atsakomybės už bet kokios rūšies ar pobūdžio žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl šios informacijos ir rekomendacijų naudojimo ar rėmimosi jomis. UAB „Statybiniai polimerai“ AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS IR REKOMENDACIJŲ TIKSLUMO, IŠSAMUMO, NEPAŽEIDŽIAMUMO, TINKAMUMO PARDUOTI IR (ARBA) TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI (NET JEI UAB „Statybiniai polimerai“ ŽINO APIE TOKĮ TIKSLĄ). Pažymėtina, kad UAB „Statybiniai polimerai“ nekontroliuoja jokių gamybos procesų, kuriuose naudojamas „CONECTO FIBER 38“ plaušas. Todėl UAB „Statybiniai polimerai“ taip pat neprisiima atsakomybės už galutinius gamybos procesų rezultatus ir gaminius, kuriuose naudotas plaušas. UAB „Statybiniai polimerai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti informaciją ir (arba) rekomendacijas be išankstinio ar vėlesnio įspėjimo.

2020 m. gruodžio mėn.