Produktai

Turite klausimų? Susisiekite su mumis: +370 5 270 0882 | info@statybiniaipolimerai.lt

Traukumą mažinanti cheminė įmaiša „EVONIK SITREN® SRA L 210“

DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | SITREN® SRA L 210 yra nechloridinis, skystas traukumą mažinantis priedas polieterio pagrindu. Produktas žymiai sumažina cementinio akmens plastinį ir džiūstamąjį traukumą. Todėl iki minimumo gali būti sumažinama jo pleišėjimo rizika.

Fizikinės savybės

Ši informacija nėra produkto specifikacijos dalis.

Naudojimas

SITREN® SRA L 210 rekomenduojama naudoti šioms sritims:

Savybės ir privalumai

SITREN® SRA L 210 veikimo principas paremtas paviršinio vandens, esančio kapiliaruose, įtempių sumažinimu. Tokiu būdu žymiai sumažinamas kapiliarinis slėgis. Dėl to sumažėja bendrojo traukumo deformacijos.

Dozavimas ir įmaišymo ypatumai

Rekomenduojamas SITREN® SRA L 210 dozavimo kiekis yra 0,5-3,0 % nuo cemento masės. Reikalingas kiekis turėtų būti įmaišomas kartu su vandeniu arba iš karto supilamas į betoną. Prieš naudojant rekomenduojama atlikti tinkamus bandymus tiek laboratorijoje, tiek ir statybos darbo vietoje.

Cheminių medžiagų registracijos statusas

SITREN® SRA L 210 sudedamosios dalys yra išvardytos šiuose cheminių medžiagų sąrašuose:

Daugiau informacijos galima gauti paprašius.

Sandėliavimo stabilumas

SITREN® SRA L 210 turi būti laikomas sausoje patalpoje nuo 5 iki 30 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Produktą saugu naudoti ir ilgiau, tačiau jo kokybė turi būti patikrinta atitinkamais bandymais.

Pakuotė

Pavojingų prekių klasifikacija

Mūsų medžiagų saugos duomenų lapuose yra pateikiama informacija apie:

Įspėjimas!

Ši informacija ir bet kokios techninės ar kitokios rekomendacijos pateikiamos sąžiningai ir laikomos teisingomis jų parengimo dieną. Šios informacijos ir rekomendacijų gavėjai turi patys nuspręsti, ar ji jiems yra tinkama. „EVONIK“ jokiu būdu neprisiima atsakomybės už bet kokios rūšies ar pobūdžio žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl šios informacijos ir rekomendacijų naudojimo ar rėmimosi jomis. „EVONIK“ AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS IR REKOMENDACIJŲ TIKSLUMO, IŠSAMUMO, NEPAŽEIDŽIAMUMO, TINKAMUMO PARDUOTI IR (ARBA) TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI (NET JEI „EVONIK“ ŽINO APIE TOKĮ TIKSLĄ). Nuorodos į kitų bendrovių naudojamus prekių pavadinimus nėra atitinkamo gaminio rekomendacija ar patvirtinimas ir nereiškia, kad negalima naudoti panašių gaminių. „EVONIK“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti informaciją ir (arba) rekomendacijas be išankstinio ar vėlesnio įspėjimo.

2017 m. vasario mėn.